Psykiatrisk epidemiologi

Suicid, affektiva sjukdomar och anorexi är våra huvudforskningsämne. Vi studerar prediktorer av såväl psykiatriska som somatiska utfall.

Suicid studeras med diverse deskriptiva och analytiska metoder. Säsongvariation i suicid med en känd högre incidens på våren/tidig sommar är av särskilt intresse, när det gäller teoretiska och kliniska implikationer.  

Retrospektiva kohorter av patienter med anorexi och patienter med kraniofaciala missbildningar används för att studera dödlighet, komorbiditet och somatiska utfall.

Vårt övergripande syfte är att bidra till ökad kunskap när det gäller uppkomst av psykiatriska sjukdomar och deras följder som kan leda till bättre vård och prognos.

Medlemmar:

Fotis Papadopoulos ansvarig för forskningsprojektet
Georgios Makris
Karin Tillman
Jan Kask
Lisa Ekselius

Fotis Papadopoulos

universitetslektor univ.lekt. vid Institutionen för neurovetenskap, Cervenka: Psykiatri

E-post:
Fotis.Papadopoulos[AT-tecken]neuro.uu.se