Allvarlig psykisk sjukdom

Vår forskning syftar till att utveckla förståelsen för de allvarliga psykiska sjukdomarnas biologi och behandling, med fokus på schizofreni, bipolär sjukdom, melankolisk depression och katatoni.

Våra projekt innefattar såväl kliniska studier som registerbaserade läkemedelsstudier. I våra kliniska studier undersöker vi effekt och mekanismer vid olika hjärnstimuleringsbehandlingar för allvarlig psykisk sjukdom: elektrokonvulsiv terapi (ECT) och repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS). Undersökningarna inbegriper kognitiv funktion, hjärnavbildning med magnetresonanskamera (MR) och positronemissionstomografi (PET), men även neurofysiologiska bedömningar av kortikal retbarhet, hemodynamik i frontalloberna, EEG mått på förmågan att upptäcka avvikande stimuli, reglering av autonoma nervsystemet och signalsubstansernas biokemi i blod och likvor. Ett ytterligare projekt undersöker hjärnstamsaudiometri som diagnostiskt stöd vid schizofreni och ADHD.

Allvarliga psykiska sjukdomar, metabola syndromet och dödlighet är ett annat spår. Vi undersöker skillnader i behandlingen av metabola syndromet för patienter med och utan schizofreni eller bipolär sjukdom; från hjärtinfarkt till överviktskirurgi.

Vi har också flera läkemedelsepidemiologiska projekt som utnyttjar läkemedelsregistret i kombination med andra sjukvårds- och populationsregister. I dessa studier undersöker vi vidhäftning (adherence) till läkemedelsbehandling och utfall vid svår psykisk sjukdom och säkerhet och effekt av psykoaktiva läkemedel.

Medarbetare:

Robert Bodén ansvarig för forskningsprojektet
Johan Bengtsson
Eric Clapham
Janet Cunningham
Lisa Ekselius
Eva Lindström
Leif Lindström
Björn Milesson-Fors
Björn Nilsson
Jonas Persson
Elin Thörnblom
Johan Lundgren
Lovisa Malabeux

Robert Boden

Universitetslektor vid Institutionen för neurovetenskap, Ekselius: Psykiatri

E-post:
Robert.Boden[AT-tecken]neuro.uu.se