Stamceller, retinal utveckling och regeneration

Vi forskar om hur nervceller bildas från förstadieceller och stamceller. Vi studerar hur dessa celler övergår från förstadieceller till nervceller i ögats näthinna och hur de sista celldelningarna hos förstadiecellerna regleras innan de blir mogna nervceller som slutat dela sig och bygger upp en funktionell näthinna. Vår forskning handlar om hur nervceller i ögats näthinna bildas och syftar till att förstå och kunna styra nervcellsbildningen från ögats egna stamceller mot att antingen bilda nya nervceller eller bli stödjande gliaceller. En annan del av forskningen är inriktad på att studera när dessa sista celldelningar går fel och cancer uppstår i ögat. Det är främst uppkomsten av retinoblastom som studeras.

Vi använder ett unikt stamcellsbaserat system för att studera nervcellsbildning i mänsklig näthinna. Med utgångspunkt från pluripotenta stamceller kan vi tillverka näthinna och följa nervcellsbildningen i kultur. Näthinnan bildar små ”miniögon” sk. retinoider som innehåller alla celltyper och följer den normala utvecklingen hos ett mänskligt fosteröga. Retinoiderna har både funktionella nervceller, svarar på ljus och bygger upp nätverk av nervcellsuppkopplingar. Retinoiderna är en kraftfull modell för att studera nervcellsbildning i den mänskliga näthinnan som annars sker under fosterutvecklingen i livmodern. Retinoiderna kan dessutom användas för att studera uppkomsten av retinoblastom. Vi använder även väl studerade djurmodeller som komplement till de mänskliga retinoiderna för in vivo studier och för att utveckla våra forskningshypoteser.

Forskningsprojekt.

  • Studier av retinal nervcellsbildning.
  • Etablering av en stamcells-deriverad human retinamodell och studier av mänsklig nervcellsbildning in vitro.
  • Studier av endogena retinala stamceller och deras reglering med avseende på regeneration och protektion vid skada och sjukdom.
  • Studier av uppkomsten av retinoblastom; fokus på egenskaper som gör specifika förstadieceller benägna att utveckla förstadier till retinoblastom, sk. ”cell-of-origin for retinoblastoma”.

Finn Hallböök

professor i utvecklingsbiologisk neurovetenskap vid Institutionen för neurovetenskap, Hallböök: Stamceller, retinal utveckling och regeneration

E-post:
Finn.Hallbook[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-471 4944
Mobiltelefon:
072-9999419