Molekylär fysiologi och neurobiologi

Vårt huvudsakliga intresse är vilken roll gamma-aminosmörsyra (GABA) och GABA-aktiverade jonkanaler (GABA-kanaler) spelar inom fysiologin.

GABA är den viktigaste inhiberande signalsubstansen i hjärnan, där den aktiverar synaptiska och extrasynaptiska GABA-kanaler på neuroner, vilket leder till en minskad möjlighet för neruronerna att bli exiterade. Men man kan också hitta låga nivåer av GABA i blodet och det utsöndras även i de insulinproducerande betacellerna. Lymfocyter och glukagon-producerande alpha-celler har de extrasynaptisk-liknande GABA-kanalerna.

Vårt mål är att förstå funktionen hos GABA och de extrasynaptisk-liknande kanalerna i hjärnan, i endokrina pankreas och i lymfocyterna. Hur kanalerna är uppbyggda, hur de fungerar och hur de kan bli reglerade. Kanalerna är måltavla för flera läkemedel som är kliniskt viktiga, såsom bensodiazepiner, barbiturater och anestetikum. De är viktiga för friska personer, men de spelar också en roll inom en mängd sjukdomar, till exempel epilepsi, ångestsyndrom, alkoholism, sömnstörningar, Alzheimer och troligen också typ 2-diabetes och övervikt, samt autoimmuna sjukdomar, typ 1-diabetes och multipel skleros (MS).

Gruppledare:
Prof. Bryndis Birnir
e-mail: bryndis.birnir@neuro.uu.se

Bryndis Birnir

professor vid Institutionen för medicinsk cellbiologi

Professor vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Forskargrupp Bryndis Birnir

E-post:
bryndis.birnir[AT-tecken]mcb.uu.se