Forskningsgrupper

EXPERIMENTELL OCH PREKLINISK FORSKNING

Cell och neurobiologi

Farmakologi

Fysiologi

KLINISK FORSKNING

Barn och ungdomspsykiatri

  • Mia Ramklint: Barn och ungdomspsykiatri

Fysioterapi

  • Pernilla Åsenlöf: Fysioterapi

U-pain

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP

  • Filip Arnberg

Psykiatri

  • Lisa Ekselius: Psykiatri

WoMHeR – Women's Mental Health during the Reproductive lifespan

Neurokirurgi

  • Per Enblad: Neurokirurgi

Neurologi

  • Anne-Marie Landtblom: Neurologi

Oftalmiatrik

  • Per Söderberg: Oftalmiatrik

Klinisk neurofysiologi

  • Anna Rostedt Punga: Klinisk neurofysiologi

Logopedi

  • Monica Blom Johansson: Logopedi

Rehabiliteringsmedicin

Övriga verksamma
Inom kategorin finns forskande emeriti och vissa forskningsprojekt som inte faller inom en forskningsgrupp.

Neural crest stem cell neurosphere with differentiated neurons (red) and glial cells (green). Cell nuclei labeled blue. Foto: Dr. Elena N. Kozlova, Regenerative Neurobiology