Forskningsgrupper

EXPERIMENTELL OCH PREKLINISK FORSKNING

Cell och neurobiologi

Farmakologi

Fysiologi

KLINISK FORSKNING

Arbetsterapi

 • Maria Borgestig: Arbetsterapi

Barn och ungdomspsykiatri

 • Mia Ramklint: Barn och ungdomspsykiatri

Fysioterapi

 • Pernilla Åsenlöf: Fysioterapi

U-pain

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP

 • Filip Arnberg

Psykiatri

 • Simon Cervenka: Psykiatri

WoMHeR – Women's Mental Health during the Reproductive lifespan

 • Lisa Ekselius

Neurokirurgi

 • Per Enblad: Neurokirurgi

Neurologi

 • Katarina Laurell: Neurologi

Oftalmiatrik

 • Per Söderberg: Oftalmiatrik

Klinisk neurofysiologi

 • Anna Rostedt Punga: Klinisk neurofysiologi

Logopedi

 • Ellika Schalling: Logopedi

Rehabiliteringsmedicin

Övriga verksamma
Inom kategorin finns forskande emeriti och vissa forskningsprojekt som inte faller inom en forskningsgrupp.

Neural crest stem cell neurosphere with differentiated neurons (red) and glial cells (green). Cell nuclei labeled blue. Foto: Dr. Elena N. Kozlova, Regenerative Neurobiology
Senast uppdaterad: 2021-10-26