Forskning i framkant om hjärnan och nervceller

Vid Institutionen för neurovetenskap bedrivs forskning om nervsystemets normala funktion och utveckling, om de förändringar som uppstår vid sjukdomar och skador i nervsystemet, samt om nya behandlingsmöjligheter för patienter med dessa tillstånd. Även ärftliga faktorer och förvärvade tillstånd studeras som kan bidra till uppkomst av sjukdomar i nervsystemet, störningar i personlighet och beteende (t ex missbruk, kriminalitet).

Forskningen kan beskrivas med fyra forskningsprofiler:
Neurogenetik och miljö
Hjärnsjukdomar och trauma
Kognition och beteende
Sensorik, motorik och plasticitet

Forskningsgrupper

EXPERIMENTELL OCH PREKLINISK FORSKNING

Cell och neurobiologi

Farmakologi

Fysiologi

KLINISK FORSKNING

Arbetsterapi

 • Maria Borgestig: Arbetsterapi

Barn och ungdomspsykiatri

 • Mia Ramklint: Barn och ungdomspsykiatri

Fysioterapi

 • Pernilla Åsenlöf: Fysioterapi

U-pain

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP

 • Filip Arnberg

Psykiatri

 • Simon Cervenka: Psykiatri

WoMHeR – Women's Mental Health during the Reproductive lifespan

 • Lisa Ekselius

Neurokirurgi

 • Per Enblad: Neurokirurgi

Neurologi

 • Katarina Laurell: Neurologi

Oftalmiatrik

 • Per Söderberg: Oftalmiatrik

Klinisk neurofysiologi

 • Anna Rostedt Punga: Klinisk neurofysiologi

Logopedi

 • Ellika Schalling: Logopedi

Rehabiliteringsmedicin

Övriga verksamma
Inom kategorin finns forskande emeriti och vissa forskningsprojekt som inte faller inom en forskningsgrupp.

Neural crest stem cell neurosphere with differentiated neurons (red) and glial cells (green). Cell nuclei labeled blue. Foto: Dr. Elena N. Kozlova, Regenerative Neurobiology
Senast uppdaterad: 2021-10-26