Thesis Defence Jon Jakobsson, Sensory Circuits

  • Date:
  • Location: Biomedicinskt centrum, BMC sal A1:111a
  • Doctoral student: Jon Jakobsson, Ph D student Sensory Circuits
  • About the dissertation
  • Organiser: Dept of Neuroscience
  • Contact person: Cecilia Yates
  • Phone: +46704250571
  • Disputation

Title: "Deciphering neural networks in the somatosensory system using single-cell transcriptomics and rabies tracing"

Jon Jakobssons disputation i medicinsk vetenskap för avläggande av medicine doktorsexamen
Huvudhandledare: docent Malin Lagerström
Biträdande handledare: professor Klas Kullander
Opponent: assistant professor Victoria Abraira, RUTGERS School of Graduate Studies, USA
Ordförande: professor Håkan Aldskogius
Examinator: professor Svante Winberg
Betygsnämnd: professor Tomas Hökfelt, Karolinska institutet, professor Erik Bongcam Rudloff, Sveriges Lantbruksuniversitet, professor Ann-Christine Syvänen, docent, universitetslektor Maria Lindskog (extra medlem)