Contact us in course administration

We work with student questions and study related tasks. Feel free to contact us with any questions. If we are unable to answer directly we will forward your question on to someone who will assist you. The size of the question is not important, the main thing is that you ask us.

You are welcome to contact the respective course administrator:

Annika Backvall, Course administrator, BMC
Teyana Korol, Course administrator, BMC

 • Biomedicinprogrammet
 • Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik - fysiologikursen ter 5
 • Fysioterapeutprogrammet- fysiologikursen ter 1
 • Receptarieprogrammet- fysiologikurserna
 • Fristående kurs: Hjärnan - funktioner sjukdomar och mysterier I
 • Fristående kurs: Hjärnan - funktioner sjukdomar och mysterier II
 • Fristående kurs: Medicinens historia
 • Laboratory Animal Science (LASETUU)

A-C Fält, Financial and human resources administratior, University Hospital entrance 10

 • Läkarprogrammet, 3NR015 Klin med IV - kurserna Psykiatri, BUP, Samtalsfärdigheter
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet - kurserna Psykiatri I, Psykiatri II, Kärnkompetenser inom psykiatrisk omvårdnad, Vårdvetenskaplig teori och metod, Psykiatrisk omvårdnad I, Psykiatrisk omvårdnad IISjuksköterskeprogrammet - Omvårdnad med fokus på psykisk ohälsa
 • Fysioterapeutprogrammet - kursen Psykiatri och psykiska symtom
 • Fristående kurs, 3PS038, Psykotraumatologi
 • Fristående kurs Psykiatri, distans

Eva-Lena Wahlberg, Course administrator, BMC

 • Kommunikation, nerver och psyke (KNeP), 3NR113, termin 1
 • Neurobiologi, homeostas och intervention (NHoI), 3NR137, termin 3
 • Integration neuroendokrinologi – kön och genus, 3NR150, termin 11
 • Administrationen för forskarutbildning

 • Fysioterapeutprogrammet
 • Logopedprogrammet
 • Examensarbete i logopedi – masternivå (3LG513, 30 hp)
 • Röstanalys för logopeder (3LG016, 7,5 hp)
 • Klinisk handledning (3LG091, 4,5 hp)

Gunneli Ekberg, Course administrator, University Hospital entrance 85

 • Klinisk medicin IV termin 8

Karin Nygren, Course administrator, BMC

 • Masterprogrammet i biomedicin 120hp med följande kurser:
 • Avancerad neurobiologi med  hjärnans sjukdomar  15hp
 • Forskningsförberedande kurs med fokus på nya läkemedelsmål  15hp
 • Laborativt projekt I biomedicin 7,5hp, 15hp, 22,5hp och 30hp
 • Forskningspraktik I biomedicin med försöksdjursvetenskap 15hp
 • Magisterprojekt i biomedicin 15 och 30hp
 • Masterprojekt i biomedicin 30 och 45hp
 • Masterprojekt i biomedicin inklusive försöksdjursvetenskap 45hp
 • Fördjupningskurs i neurovetenskap, 7,5hp, 15hp, 30hp (alla på avancerad nivå)
 • Fördjupningskurs i neurofarmakologi 15hp (grundnivå)

Sari Thunberg, Financial and human resources administratior, University Hospital entrance 85

 • Läkarprogrammet T8, 3NR015 Klinisk medicin IV, Neuroämnen
 • Läkarprogrammet T11, 3NR017 valbar kurs  Neurosjukvård på akutmottagningen
 • Fysioterapeutprogrammet T4, 3SG069, Neurologi
 • Fristående kurs, 3NR009, Fördjupningskurs inom neurosjukvård